Đồ đồng Thành Phát

Đồ đồng phong thuỷ tỳ hiu một sừng Đồ đồng phong thuỷ tỳ hiu một sừng
Đỉnh đồng giao long đồng vàng cao 25 cm Đỉnh đồng giao long đồng vàng cao 25 cm
Lọ hoa bằng đồng vàng cao 25 cm Lọ hoa bằng đồng vàng cao 25 cm
Chân nến đồng hun giả cổ cao 60 cm Chân nến đồng hun giả cổ cao 60 cm
Hạc đồng hun giả cổ cao 60 cm Hạc đồng hun giả cổ cao 60 cm
Bộ ngai 3 chén bằng đồng khảm ngũ sắc Bộ ngai 3 chén bằng đồng khảm ngũ sắc
Hạc đồng hun nâu giả cổ cao 50 cm Hạc đồng hun nâu giả cổ cao 50 cm