Bát hương đồng

Bát hương đồng được đúc thủ công mỹ nghệ từ tay các nghệ nhân cơ sở đồ đồng Thành Phát với chất liệu đồng nguyên chất. Trên bát hương đồng là những hình ảnh linh vật phong thuỷ có nhiều ý nghĩa tâm linh thiêng liêng.

Bát hương mạ vàng 9999 đường kính 18 cm Bát hương mạ vàng 9999 đường kính 18 cm
Bát hương mạ vàng 9999 cao cấp Bát hương mạ vàng 9999 cao cấp
Bát hương đồng khảm ngu sắc cao cấp Bát hương đồng khảm ngu sắc cao cấp

Bát hương đồng được đúc thủ công mỹ nghệ từ tay các nghệ nhân cơ sở đồ đồng Thành Phát với chất liệu đồng nguyên chất. Trên bát hương đồng là những hình ảnh linh vật phong thuỷ có nhiều ý nghĩa tâm linh thiêng liêng.