Ống hương bằng đồng

Ống hương bằng đồng hay còn gọi được là ống nhang chuyên dùng để đựng nhang trên bàn thờ gia tiên. Là sản phẩm thờ cúng trên bàn thờ gia tiên nên ống hương bằng đồng được các nghệ nhân đồ đồng Thành Phát chạm khảm hoa văn trên ống rất chi tiết hình ảnh linh vật thiêng liêng. Có rất nhiều loại ống hương bằng đồng như ống hương song long trầu nguyệt, ống hương long phụng, ống hương mạ vàng...

Ống hương bằng đồng hay còn gọi được là ống nhang chuyên dùng để đựng nhang trên bàn thờ gia tiên. Là sản phẩm thờ cúng trên bàn thờ gia tiên nên ống hương bằng đồng được các nghệ nhân đồ đồng Thành Phát chạm khảm hoa văn trên ống rất chi tiết hình ảnh linh vật thiêng liêng. Có rất nhiều loại ống hương bằng đồng như ống hương song long trầu nguyệt, ống hương long phụng, ống hương mạ vàng...