Tranh chữ bằng đồng

Tranh chữ bằng đồng là sản phẩm cao cấp của đồ đồng Thành Phát chuyên dùng để trang trí không gian phòng khách, phòng làm việc văn phòng với chất lượng chữ bằng đồng đẹp được đặt trong khung gỗ.

Tranh Đồng Phong Thủy 100 Chữ Phúc Tranh Đồng Phong Thủy 100 Chữ Phúc