Chân nến đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên cúng cấp chân nến đồng mạ vàng, chân nến đồng long phụng, chân nến đồng song long.. Mỗi đôi chân nến đồng là mỗi kiểu dáng, mẫu mã, kích thước khác nhau cho nên khách hàng có thể lựa chọn sao cho phù hợp với bàn thờ nhà mình.

Chân nến đồng hun giả cổ cao 50 cm Chân nến đồng hun giả cổ cao 50 cm
Chân nến đồng hun giả cổ cao 55 cm Chân nến đồng hun giả cổ cao 55 cm
Đôi chân nến đồng vàng cao 40 cm Đôi chân nến đồng vàng cao 40 cm
Chân nến đồng hun giả cổ cao 60 cm Chân nến đồng hun giả cổ cao 60 cm
Chân nến đồng mạ vàng 24k cao 40 cm Chân nến đồng mạ vàng 24k cao 40 cm
Chân nến đồng khảm ngũ sắc cao 40 cm Chân nến đồng khảm ngũ sắc cao 40 cm

Đồ đồng Thành Phát chuyên cúng cấp chân nến đồng mạ vàng, chân nến đồng long phụng, chân nến đồng song long.. Mỗi đôi chân nến đồng là mỗi kiểu dáng, mẫu mã, kích thước khác nhau cho nên khách hàng có thể lựa chọn sao cho phù hợp với bàn thờ nhà mình.