Mâm bồng bằng đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên cung cấp, nhận đúc đồng theo yêu cầu của khách hàng như mâm bồng bằng đồng vàng, mâm bồng long phụng khảm tam khí, mâm bồng long phụng khảm ngũ sắc... Mỗi sản phẩm mang một kích thước và kiểu dáng mẫu mã khác nhau

Đồ đồng Thành Phát chuyên cung cấp, nhận đúc đồng theo yêu cầu của khách hàng như mâm bồng bằng đồng vàng, mâm bồng long phụng khảm tam khí, mâm bồng long phụng khảm ngũ sắc... Mỗi sản phẩm mang một kích thước và kiểu dáng mẫu mã khác nhau