Tranh Đồng Quê Bằng Đồng

Tranh đồng quê bằng đồng là một bức tranh phong cảnh đồng miêu tả khung cảnh yên bình của làng quê Việt Nam, với tích tranh đồng quê bằng đồng gồm, cây đa, giếng nước san đình,  với các khổ tranh đồng quê dài 2,3 m rộng 1,3 m, dài 2,56 m, rộng 1,55 m.