Chuông đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên nhận đúc các loại chuông đồng như chuông đồng cúng tiến, chuông đồng mạ vàng, chuông đồng cho các ngôi đình, ngôi chùa với các kích thước lớn nhỏ khác nhau. Đồ đồng Thành Phát là cơ sở chuyên đúc đồng thủ công với các mẫu mã khác nhau được gia công, đánh bóng các nét hoa văn rất tinh xảo và chi tiết.

Chuông đồng tụng kinh Chuông đồng tụng kinh

Đồ đồng Thành Phát chuyên nhận đúc các loại chuông đồng như chuông đồng cúng tiến, chuông đồng mạ vàng, chuông đồng cho các ngôi đình, ngôi chùa với các kích thước lớn nhỏ khác nhau. Đồ đồng Thành Phát là cơ sở chuyên đúc đồng thủ công với các mẫu mã khác nhau được gia công, đánh bóng các nét hoa văn rất tinh xảo và chi tiết.