Chiêng đồng

Cơ sở đúc đồng Thành Phát chuyên nhận đúc chiêng đồng cho các ngôi đền, ngồi đình, ngồi chùa với các kich thước khác nhau. Được đúc bằng đồng vàng nguyên chất và được gia công đánh bóng lớp chống ô xi hoá với độ dày tạo đủ tiếng vang và xa. 

Cơ sở đúc đồng Thành Phát chuyên nhận đúc chiêng đồng cho các ngôi đền, ngồi đình, ngồi chùa với các kich thước khác nhau. Được đúc bằng đồng vàng nguyên chất và được gia công đánh bóng lớp chống ô xi hoá với độ dày tạo đủ tiếng vang và xa.