Mặt trống đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên nhận đúc các loại mặt trống đồng như trống đồng treo tường, trống đồng đông sơn.. Được đúc thủ công và gia công sáng bóng rất chi tiết với các nét hoa văn tinh xảo trên mặt trống.  

Chiêng đồng phong thủy tứ linh Chiêng đồng phong thủy tứ linh
Chiêng đồng hoa văn thời Lạc Việt Chiêng đồng hoa văn thời Lạc Việt
Tranh Mặt Trống Đồng Đông Sơn Mạ Vàng Tranh Mặt Trống Đồng Đông Sơn Mạ Vàng
Trống Đồng Đồng Sơn- Đúc Đồng Đẹp Trống Đồng Đồng Sơn- Đúc Đồng Đẹp