Đúc Đồng

Đúc Đồng Thành Phát là một doanh nghiệp đúc đồng mỹ nghệ chuyên đúc đồ thờ cúng bằng đồng, đồ thờ bằng đồng, đúc tượng đồng chân dung bán thân, đúc tượng phật bằng đồng, đúc chuông đồng theo yêu cầu.