Đúc Đồng

Đúc Đồng Thành Phát tự hòa hơn 20 năm đúc đồng truyền thống, doanh nghiệp Đúc Đồng Thành Phát là một trong 10 đơn vị, doanh nghiệp đúc đồng mỹ nghệ chuyên đúc đồ thờ cúng bằng đồng, đồ thờ bằng đồng, đúc tượng đồng chân dung bán thân, đúc tượng phật bằng đồng, đúc chuông đồng theo yêu cầu...., đúc tượng phật với các kích thước khac, như đúc tượng đồng bán thân, đúc tượng phật bằng đồng, đúc tượng tam thế phật. 

1. Số 18/36/159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

Đúc tượng  truyền thần bằng đồng Đúc tượng  truyền thần bằng đồng
Đúc tượng đồng chân dung Đúc tượng đồng chân dung
Đúc tượng đồng bán thân Đúc tượng đồng bán thân
Nhận đúc chuông đồng Nhận đúc chuông đồng
Bộ Tam Tượng Phúc Lộc Thọ Bằng Đồng Bộ Tam Tượng Phúc Lộc Thọ Bằng Đồng
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Bằng Đồng Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Bằng Đồng
Đúc Tượng Đức Thánh Trần Bằng Đồng Đúc Tượng Đức Thánh Trần Bằng Đồng
Đúc Tượng Chân Dung Theo Ảnh Gốc Đúc Tượng Chân Dung Theo Ảnh Gốc

Đúc Đồng Thành Phát tự hòa hơn 20 năm đúc đồng truyền thống, doanh nghiệp Đúc Đồng Thành Phát là một trong 10 đơn vị, doanh nghiệp đúc đồng mỹ nghệ chuyên đúc đồ thờ cúng bằng đồng, đồ thờ bằng đồng, đúc tượng đồng chân dung bán thân, đúc tượng phật bằng đồng, đúc chuông đồng theo yêu cầu...., đúc tượng phật với các kích thước khac, như đúc tượng đồng bán thân, đúc tượng phật bằng đồng, đúc tượng tam thế phật. 

1. Số 18/36/159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội