Đúc Chuông Đồng

Đúc Chuông Đồng Cho Chùa, Đúc Chuông Đồng cho đền thờ, với mẫu chuông đồng đúc nguyên liệu đồng đỏ nguyên chất, cáp điện đồng trần phú,.., đúc chuông đồng cới khối lượng nhỏ để tư gia tầm 3 tới 5 kg, đúc chuông đồng cho đền từ 10 tới 15 kg, đúc chuông đồng Cho Chùa Có Khối Lượng Lớn nặng 100 kg, 200 kg,,,, 500, 1000 kg. Quý khách có nhu cầu Đúc Chuông Đồng, Đúc Tượng Đồng Theo yêu cầu LH ngay cho đúc đồng Thành Phát!

1. Số 18/36/159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0963514966 - 0963523786.

Quy trình đúc chuông đồng tại cơ sở Quy trình đúc chuông đồng tại cơ sở
Địa Chi Đúc Chuông Đồng tại Thái Bình Địa Chi Đúc Chuông Đồng tại Thái Bình
Chuông Đẩu Đồng Đỏ Chuông Đẩu Đồng Đỏ
Bộ Chuông Mõ đồng thờ Phật nhỏ Bộ Chuông Mõ đồng thờ Phật nhỏ
Chuông đúc Đại Hồng Chung Chuông đúc Đại Hồng Chung
Nhận đúc chuông đồng Nhận đúc chuông đồng
Đúc chuông đồng Đại Hồng cúng tiến Đúc chuông đồng Đại Hồng cúng tiến

Đúc Chuông Đồng Cho Chùa, Đúc Chuông Đồng cho đền thờ, với mẫu chuông đồng đúc nguyên liệu đồng đỏ nguyên chất, cáp điện đồng trần phú,.., đúc chuông đồng cới khối lượng nhỏ để tư gia tầm 3 tới 5 kg, đúc chuông đồng cho đền từ 10 tới 15 kg, đúc chuông đồng Cho Chùa Có Khối Lượng Lớn nặng 100 kg, 200 kg,,,, 500, 1000 kg. Quý khách có nhu cầu Đúc Chuông Đồng, Đúc Tượng Đồng Theo yêu cầu LH ngay cho đúc đồng Thành Phát!

1. Số 18/36/159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0963514966 - 0963523786.