Tranh Vinh Quy Bái Tổ Bằng Đồng

Tranh vinh quy bái tổ bằng đồng phong cảnh vinh quy, một bức tranh đồng phong cảnh miêu tả làng quê Việt Nam với hình tượng cây đa giếng nước sân đình, lũ trẻ nhỏ trơi đùa, trên bức tranh đồng vinh quy bái tổ miêu tả một vị tân khoa trạng nguyên công thành danh toại về làng.