Tượng phật bằng đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên nhận đúc các loại tượng phật bằng đồng như tượng phật A Di Đà, tượng phật Di Lặc, tượng phật Quán Thế Âm, tượng phật Thích Ca...

Tượng A Di Da Mạ Vàng 24k Tượng A Di Da Mạ Vàng 24k
Tượng Tam Thánh Tây Phương Tượng Tam Thánh Tây Phương
Tượng Đồng Tam Tòa Thánh Mẫu Cao 81cm Tượng Đồng Tam Tòa Thánh Mẫu Cao 81cm