Tượng phật bằng đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên nhận đúc các loại tượng phật bằng đồng như tượng phật A Di Đà, tượng phật Di Lặc, tượng phật Quán Thế Âm, tượng phật Thích Ca...

Tượng Đồng Tam Tòa Thánh Mẫu Cao 81cm Tượng Đồng Tam Tòa Thánh Mẫu Cao 81cm