Ngai - Khám Thờ Bằng Đồng

 10 + 1 Mẫu Ngai Thờ Bằng Đồng Thờ Cúng Gia Tiên - Khám Thờ Bằng Đồng Thờ Cúng Gia Tiên trên ban thờ gia tiên với các ban thờ gia tiên của mỗi gia đình có chiều ngang sâu 81 cm tới 97 cm, chiều ngang ban thờ 1,87 tới 1,97 m thì cần các bộ ngai thờ đồng - khám thờ bằng đồng mẫu ngai thờ lưỡng long kích thước ngai thờ bằng đồng cao 68 cm rộng 42 cm, cao 81 rộng 47 cm dát đồng ngai thờ và khám thờ dày 0,8 ly tới 1 ly đồng nhập khẩu hàn quốc. 

1. Số 18/36/159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

- Hotline : 0963514966 - 0963523786

-  S/X: Ý Yên Nam Định - Đại bái Bắc Ninh - Văn Lâm Hưng Yên

Ngai thờ dùng cho gia tiên nhà thờ họ Ngai thờ dùng cho gia tiên nhà thờ họ
Ngai thờ cúng bằng đồng đỏ Ngai thờ cúng bằng đồng đỏ
Khám thờ bằng đồng ba khoang Khám thờ bằng đồng ba khoang
Ngai đồng dát vàng cao 81 cm rộng 45 cm sâu 40 cm Ngai đồng dát vàng cao 81 cm rộng 45 cm sâu 40 cm
Bài vị dòng họ bằng đồng cao 67 cm Bài vị dòng họ bằng đồng cao 67 cm
Khám đồng thờ cúng Khám đồng thờ cúng
Ngai đồng thờ cúng Ngai đồng thờ cúng
Ngai Đồng Thờ Cúng Hun gia Cổ Cao 81 Cm Rộng 47 Cm Sâu 30 Cm Cho ban thờ Gia Tiên Ngai Đồng Thờ Cúng Hun gia Cổ Cao 81 Cm Rộng 47 Cm Sâu 30 Cm Cho ban thờ Gia Tiên

 10 + 1 Mẫu Ngai Thờ Bằng Đồng Thờ Cúng Gia Tiên - Khám Thờ Bằng Đồng Thờ Cúng Gia Tiên trên ban thờ gia tiên với các ban thờ gia tiên của mỗi gia đình có chiều ngang sâu 81 cm tới 97 cm, chiều ngang ban thờ 1,87 tới 1,97 m thì cần các bộ ngai thờ đồng - khám thờ bằng đồng mẫu ngai thờ lưỡng long kích thước ngai thờ bằng đồng cao 68 cm rộng 42 cm, cao 81 rộng 47 cm dát đồng ngai thờ và khám thờ dày 0,8 ly tới 1 ly đồng nhập khẩu hàn quốc. 

1. Số 18/36/159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

- Hotline : 0963514966 - 0963523786

-  S/X: Ý Yên Nam Định - Đại bái Bắc Ninh - Văn Lâm Hưng Yên