Mâm đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên cung cấp, nhận đúc mâm đồng, mâm bồng như mâm đồng long phụng, mâm đồng tứ linh trầu trời, mâm đồng khảm chữ, mâm đồng phù điêu...

Đồ đồng Thành Phát chuyên cung cấp, nhận đúc mâm đồng, mâm bồng như mâm đồng long phụng, mâm đồng tứ linh trầu trời, mâm đồng khảm chữ, mâm đồng phù điêu...