Đúc Tượng Phật Bằng Đồng

Đúc Tượng Phật Bằng Đồng Cho Chùa, đúc tượng phật bằng đồng theo yêu cầu, với mẫu tượng phật bằng đồng, như tượng phật thích ca mâu ni, tượng phật quán thế âm bồ tát, , đúc tượng phật có kích thước cao 1 m,..., cao 2 m, cao 3 m! Báo giá đúc tượng tượng phật bằng đồng theo yêu cầu đúc bằng đồng đỏ nguyên chất.

1. Số 18/36/159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Bằng Đồng Tượng Đạt Ma Sư Tổ Bằng Đồng
Tượng phật chuẩn đề bằng đồng Tượng phật chuẩn đề bằng đồng
Tượng Tam Thế Phật bàng đồng Tượng Tam Thế Phật bàng đồng
Đúc tượng Phật bằng đồng Đúc tượng Phật bằng đồng
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Bằng Đồng Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Bằng Đồng
Đúc Tượng Đức Thánh Trần Bằng Đồng Đúc Tượng Đức Thánh Trần Bằng Đồng

Đúc Tượng Phật Bằng Đồng Cho Chùa, đúc tượng phật bằng đồng theo yêu cầu, với mẫu tượng phật bằng đồng, như tượng phật thích ca mâu ni, tượng phật quán thế âm bồ tát, , đúc tượng phật có kích thước cao 1 m,..., cao 2 m, cao 3 m! Báo giá đúc tượng tượng phật bằng đồng theo yêu cầu đúc bằng đồng đỏ nguyên chất.

1. Số 18/36/159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội