Lọ hoa bằng đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên cung cấp, nhận đúc lọ hoa bằng đồng như lọ hoa bằng đồng khảm tam khí, lọ hoa bằng đồng khảm ngũ sắc, lo hoa bằng đồng vàng, lọ hoa tứ quý bằng đồng.. Mỗi lọ hoa bằng đồng là một kiểu dáng, kích thước khác nhau.

Lọ lục bình long phượng khảm tam khí Lọ lục bình long phượng khảm tam khí
Lọ hoa tứ quý bằng đồng cao 38 cm Lọ hoa tứ quý bằng đồng cao 38 cm
Lọ hoa cúc bằng đồng cao 38 cm Lọ hoa cúc bằng đồng cao 38 cm
Lọ lục bình tứ linh bằng đồng Lọ lục bình tứ linh bằng đồng
Lọ hoa bằng đồng khảm tam khí Lọ hoa bằng đồng khảm tam khí
Lọ hoa bằng đồng vàng cao 25 cm Lọ hoa bằng đồng vàng cao 25 cm
Lọ hoa bằng đồng mạ vàng 24k cao 56 cm Lọ hoa bằng đồng mạ vàng 24k cao 56 cm

Đồ đồng Thành Phát chuyên cung cấp, nhận đúc lọ hoa bằng đồng như lọ hoa bằng đồng khảm tam khí, lọ hoa bằng đồng khảm ngũ sắc, lo hoa bằng đồng vàng, lọ hoa tứ quý bằng đồng.. Mỗi lọ hoa bằng đồng là một kiểu dáng, kích thước khác nhau.