Lọ hoa bằng đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên cung cấp, nhận đúc lọ hoa bằng đồng như lọ hoa bằng đồng khảm tam khí, lọ hoa bằng đồng khảm ngũ sắc, lo hoa bằng đồng vàng, lọ hoa tứ quý bằng đồng.. Mỗi lọ hoa bằng đồng là một kiểu dáng, kích thước khác nhau.