Hạc đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên nhận đúc đồ thờ bằng đồng như hạc đồng vàng, hạc đồng khảm ngũ sắc, hạc đồng khảm tam khí với các kích thước, mẫu mã đa dạng khác nhau.

Hạc đồng cúng tiến đền chùa Hạc đồng cúng tiến đền chùa
Hạc đồng thờ cúng Hạc đồng thờ cúng
Hạc đồng hun giả cổ cao 50 cm Hạc đồng hun giả cổ cao 50 cm
Hạc đồng hun giả cổ cao 55 cm Hạc đồng hun giả cổ cao 55 cm
Hạc đồng mạ vàng 24k cao 40 cm Hạc đồng mạ vàng 24k cao 40 cm
Hạc đồng hun giả cổ cao 60 cm Hạc đồng hun giả cổ cao 60 cm
Hạc đồng hun nâu giả cổ cao 50 cm Hạc đồng hun nâu giả cổ cao 50 cm
Hạc đồng thờ cúng mạ vàng 24k cao 45 cm Hạc đồng thờ cúng mạ vàng 24k cao 45 cm
Hạc đồng khảm ngũ sắc cao 40 cm Hạc đồng khảm ngũ sắc cao 40 cm

Đồ đồng Thành Phát chuyên nhận đúc đồ thờ bằng đồng như hạc đồng vàng, hạc đồng khảm ngũ sắc, hạc đồng khảm tam khí với các kích thước, mẫu mã đa dạng khác nhau.